Praca trenera

Cognity

Cognity
Liczba godzin szkoleniowych: 16
Zakres szkoleń:

 • Wykorzystanie aplikacji Publisher do tworzenia materiałów reklamowych.

PC Open

Centrum Szkoleniowe Just MK
Liczba godzin szkoleniowych: 16
Zakres szkoleń:

 • Szkolenia z zarządzania projektami.
 • Warsztaty z obsługi MS Project.

Referencje


Szkoła programowania Smart Ninja

Szkoła programowania Smart Ninja
Liczba godzin szkoleniowych: 51
Zakres szkoleń:

 • Prowadzenie kursu Web development 2.
 • Zaawansowane wykorzystanie Java Script.
 • Język zapytań SQL.
 • Programowanie dla początkujących – Python.

Referencje


Zespół Ekspertów Manager Pelczar

Zespół Ekspertów Manager Pelczar Sp. J.
Liczba godzin szkoleniowych: 64
Zakres szkoleń:

 • Wykorzystanie metodyk klasycznych i zwinnych w projektach IT.
 • Szkolenia z zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2.
 • Warsztaty i gry decyzyjne utrwalające wiedzę z zakresu PRINCE2.
 • Szkolenie z metodyk zwinnych na przykładzie SCRUM.

Referencje


PC Open

PC Open Sp. z o.o.
Liczba godzin szkoleniowych: 168
Zakres szkoleń:

 • Szkolenia z zarządzania projektami.
 • Warsztaty z obsługi MS Project.

Referencje


Network Masters

Network Masters Sp. z o.o.
Liczba godzin szkoleniowych: 232
Zakres szkoleń:

 • Warsztaty z obsługi aplikacji Project Libre.
 • Warsztaty z obsługi MS Project 2016.
 • Szkolenia z obsługi MS Excel.

Referencje


T-Matic

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
Liczba godzin szkoleniowych: 30
Zakres szkoleń:

 • Szkolenie i warsztaty z obsługi MS Project 2016.

Referencje


Training House

Training House
Liczba godzin szkoleniowych: 48
Zakres szkoleń:

 • Szkolenia z zarządzania projektami wg standardów PMBOK Guide.
 • Nauka praktycznego wykorzystania technik zawartych w PMBOK Guide, oparta na studium rzeczywistego przypadku.

Referencje


Leadership Center

Leadership Center
Liczba godzin szkoleniowych: 156
Zakres szkoleń:

 • Stała współpraca przy prowadzeniu szkoleń z aarządzania projektami.
 • Szklenia z wykorzystaniem gier symulacyjnych (Fort Brave, Rzeczywistość Rozszerzona).

Referencje


Terra Szkolenia i Doradztwo / Centrum Szkoleń i Innowacji

Terra Szkolenia i Doradztwo / CSI
Liczba godzin szkoleniowych: 80
Zakres szkoleń:

 • Prowadzenie szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA D.
 • Szkolenie przygotowujące do certyfikacji VCC – Specjalista ds. funduszy UE.

Referencje


J&C GROUP / Global Solution

J&C GROUP / Global Solution
Liczba godzin szkoleniowych: 96
Zakres szkoleń:

 • Szkolenia przygotowujące do egzaminów certyfikacyjnych ECDL Zarządzanie Projektami i ECDL CORE.

Referencje


Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Liczba godzin szkoleniowych: 60
Zakres szkoleń:

 • Szkolenia i warsztaty z obsługi MS Project 2013.
 • Budżetowanie i kontroli kosztów w projektach.

Referencje


Polska Giełda Pracy

Polska Giełda Pracy
Liczba godzin szkoleniowych: 270
Zakres szkoleń:

 • Szkolenia z wykorzystania aplikacji MS Project.
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminów certyfikacyjnych ECDL Zarządzanie Projektami.

Syntea business solutions

Syntea S.A.
Liczba godzin szkoleniowych: 114
Zakres szkoleń:

 • Wykorzystanie systemów prezentacji informacji w biznesie (PowerPoint, Prezi).
 • Szkolenie z aplikacji pakietu Microsoft Office.
 • Warsztaty z Visual Basic for Applications.

Referencje
Referencje


CSBMasters

Masters Centrum Szkolenia Biznesu
Liczba godzin szkoleniowych: 136
Zakres szkoleń:

 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania projektami.
 • Przybliżenie uczestnikom szkolenia metodyk zarządzania projektami.
 • Szkolenie z metodyki PRINCE2.

Referencje


Focus

Grupa Szkoleniowa Focus
Liczba godzin szkoleniowych: 360
Zakres szkoleń:

 • Szkolenia z zakresu Management By Objectives.
 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania projektami według standardów International Project Management Association.
 • Prowadzenie warsztatów projektowych przygotowujących do certyfikacji IPMA poziom D.

Referencje


Fundacja Fundusz Inicjatyw

Fundacji Fundusz Inicjatyw
Liczba godzin szkoleniowych: 90
Zakres szkoleń:

 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania projektami.
 • Prowadzenie warsztatów projektowych przygotowujących do certyfikacji IPMA.

Referencje


IKK/WIR

Fundacja Wschodni Instytut Rozwoju / Instytut Kształcenia Kadr
Liczba godzin szkoleniowych: 625
Zakres szkoleń:

 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania projektami.
 • Prowadzenie warsztatów projektowych przygotowujących do certyfikacji IPMA D i C.

Referencje


Centrum Kształcenia Proeuropejskiego

Centrum Kształcenia Proeuropejskiego
Liczba godzin szkoleniowych: 40
Zakres szkoleń:

 • Możliwości pozyskania funduszy Unijnych na prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji projektowej.

Referencje