XVI Konferencja zarządzania projektami

Konferencja IPMA

Już za nieco ponad miesiąc odbędzie się najważniejsze w Polsce wydarzenie w całości poświęcone tematyce zarządzania projektami. 24 i 25 października bieżącego roku, w prestiżowym hotelu Radisson Blu Centrum, w Warszawie będzie miała miejsce XVI Konferencja stowarzyszenia IPMA Polska „Doświadczenia i perspektywy Project Management”.

„Harmonogram i prelegenci zostali tak dobrani, żeby zapewnić zarówno najwyższy poziom merytoryczny dyskusji, jak i różnorodność opinii i punktów widzenia” – zapewnia dr Dariusz Wieczorek, przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji i członek zarządu stowarzyszenia IPMA Polska. Do prowadzenia sesji plenarnych zaproszeni zostali prezesi dużych spółek czy doświadczeni biznesmeni. Wśród nich są między innymi dr inż. Henryk Majchrzak, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., który opowie o tym w jaki sposób wzrost kompetencji kierowników projektów przyczynia się do budowania kultury organizacyjnej. Twórca mBanku i prezes FM Banku, Sławomir Lachowski przedstawi drogę do odnalezienia przełomowych innowacji w biznesie, a prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Krzysztof Rudziński – podzieli się swoim doświadczeniem w zakresie wdrożeń dużych projektów inwestycyjnych, finansowanych ze środków publicznych.

Więcej informacji i rejestracja na stronie: konferencja.ipma.pl.

Konferencja Generation of Active Leaders

Generation of Active Leaders

W dniach 7 – 9 grudnia 2012 roku w Lublinie odbędzie się, organizowana przez Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu UMCS, trzecia edycja konferencji Generation of Active Leaders, w której będę miał przyjemność uczestniczyć w roli trenera.

Konferencja GOAL adresowana jest do studentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce, a w szczególności do studentów kierunków ekonomicznych i psychologicznych ze wszystkich uczelni w kraju, którzy interesują się zarządzaniem i marketingiem oraz chcieliby poszerzyć swoja wiedzę w tej dziedzinie.

W ramach konferencji chcemy zaprezentować trzy ścieżki rozwoju: HR-owca, Managera oraz Marketingowca. Na każdą ze ścieżek składają się warsztaty w obrębie danej tematyki, które trwają równolegle przez 3 dni. Student wybiera jedną ścieżkę, która daje mu możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy z tego zakresu, który go najbardziej interesuje.

W piątek 7 grudnia, w ramach ścieżki managerskiej, poprowadzę szkolenie z zarządzania projektami, gdzie przedstawię grę symulacyjną „MAGMA”.

Szkolenie oparte na grze decyzyjnej „MAGMA” bazuje na doświadczeniach uzyskanych w trakcie prowadzenia programów szkoleniowych dla klientów. Symulacje rzeczywistych problemów, zachęcające uczestników do pełnego zaangażowania, zdecydowanie podnoszą efekty szkolenia. Uczestniczy podzieleni na 3-4 osobowe zespoły, staną przed zadaniem zaplanowania oraz realizacji projektu biznesowego. W trakcie wdrażania planu w życie napotkają trudności, z jakimi zazwyczaj stykają się kierownicy projektów w swojej pracy. Współpracując ze sobą i jednocześnie konkurując z innymi zespołami będą musieli podjąć kluczowe decyzje, negocjować zmieniające się warunki ze sponsorem, wypracować styl pracy swojego zespołu.