Certyfikaty dla ochrony środowiska

Test ECDL Zarządzanie Projektami

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie „Certyfikaty dla ochrony środowiska”, skierowanym do mikroprzedsiębiorstw i ich pracowników, oraz kadry zarządzającej z branży ochrona środowiska, gdzie poprowadzą szkolenie na temat systemów prezentacji informacji w biznesie.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia:

 1. Szkolenie z NEGOCJACJI Z ELEMENTAMI NLP
 2. Szkolenie zawodowe:
  • KOMPUTER I INTERNET W ZAWODACH TECHNICZNYCH
   (m.in. katalogi i pliki, interfejs systemu, narzędzia diagnostyczne, panel sterowania, przeglądanie stron internetowych, wyszukiwanie informacji, poczta elektroniczna)
  • SYSTEMY PREZENTACJI INFORMACJI W BIZNESIE
   (m.in. prezentowanie informacji w biznesie, zasady tworzenia prezentacji multimedialnych, oprogramowanie do prezentacji, tworzenie i formatowanie slajdów, zaawansowana animacja)

Więcej informacji można uzyskać pod numerem (0-81) 728-188-708, lub mailem biuro@work-plus.pl.

Zarządzanie Projektami Biznesowymi

Szkolenie IPMA

Z początkiem lipca bieżącego roku ruszyła kolejna edycja, współfinansowanych ze środków UE, szkoleń z zarządzania projektami, przygotowujących do certyfikacji IPMA. Wspólnie z firmą FOCUS szkolenia mam przyjemność zaprosić do udziału w szkoleniach, które poprowadzę jako trener.

Celem projektu „Certyfikowany Menedżer II” jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą z województwa lubelskiego. Szkolenia obejmą swoim zakresem zarządzanie projektami według obowiązujących standardów International Project Management Association, co zostanie potwierdzone certyfikatami IPMA D.

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji, trwa 140 godzin i składa się z 10 modułów, obejmujących wszystkie obszary ICB – IPMA Competence Baseline v. 3.0, oraz najlepsze praktyki Project Management. Program szkolenia obejmuje zarówno wykłady, jak i warsztaty umożliwiające praktycznie poznanie poszczególnych etapów prac w cyklu życia projektu.

Uczestnictwo w szkoleniu, umożliwi zdobycie wiedzy oraz uznawanego na całym świecie certyfikatu. Wysokie międzynarodowe standardy systemu certyfikacji IPMA sprawiają, iż uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu przekłada się na skuteczność certyfikowanych Project Menedżerów oraz kandydatów na to stanowisko.

Ocena ryzyka w projekcie

Ocena ryzyka w projektach

Wszystkich zainteresowanych poprawą efektywności prowadzonych projektów, zapraszam na warsztaty z zarządzania ryzykiem w projektach organizowane przez MM Conferences S.A.

Szkolenie odbędzie się w dniach 15–16 maja 2013r. w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w budynku Millenium Plaza.

Szkolenie ma na celu nauczenie korzystania z efektywnych metod szacowania ryzyk w projekcie, przeprowadzania sprawnej identyfikacji, oceny i efektywnej analizy ryzyk, dzięki czemu możemy sprawniej zarządzać ryzykiem w projektach.

Zagadnienie ryzyka towarzyszy nieustannie każdemu, kto zajmuje się projektami. Jest to bardzo ważna kwestia, od której zależą losy przedsięwzięcia. Właśnie dlatego kluczowym jest, aby posiadać niezbędny zasób informacji oraz znać najefektywniejsze techniki radzenia sobie z wszelkimi zagrożeniami. Zyskują państwo tę możliwość poprzez uczestnictwo w proponowanych warsztatach. Więcej informacji o szkoleniu i możliwość rezerwacji miejsc dostępne na stronach MMC Szkolenia.

Certyfikacja Project Managera w systemie IPMA

Fundacja Fundusz Inicjatyw

Zapraszam do udziału w szkoleniu „Certyfikacja Project Managera w systemie IPMA” które poprowadzę w ramach projektu „Mikroprzedsiębiorstwo – makromożliwości” realizowanego przez Fundację „Fundusz Inicjatyw”.

Szkolenie odbędzie się w okresie 23.03 – 22.05 2013 w Lublinie. Obejmować będzie 90 godzin zajęć, odbywających się w systemie wieczorowym i weekendowym. Uczestnicy zostaną wyposażeni w komplet niezbędnych materiałów. Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikującego IPMA na wybranym przez siebie poziomie od D do A.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników MMŚP z terenu województwa lubelskiego z zakresu zarządzania projektami, wraz z możliwością formalnego potwierdzenia nabytych kompetencji, przez przystąpienie do egzaminu certyfikującego IPMA.

Szkolenia obejmą swoim zakresem zarządzanie projektami według obowiązujących standardów IPMA. Certyfikacja IPMA pozwoli na uzyskanie rozpoznawalnego w skali międzynarodowej certyfikatu potwierdzającego kompetencje w zarządzaniu projektami. Osoba, która uzyska certyfikat IPMA będzie potrafiła stosować wiedzę z dziedziny zarządzanie projektami o dowolnej złożoności. Certyfikacja umożliwia pracodawcy dobranie właściwego Project Managera do odpowiedniego projektu, w oparciu o mocne strony kandydata.

Konferencja Generation of Active Leaders

Generation of Active Leaders

W dniach 7 – 9 grudnia 2012 roku w Lublinie odbędzie się, organizowana przez Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu UMCS, trzecia edycja konferencji Generation of Active Leaders, w której będę miał przyjemność uczestniczyć w roli trenera.

Konferencja GOAL adresowana jest do studentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce, a w szczególności do studentów kierunków ekonomicznych i psychologicznych ze wszystkich uczelni w kraju, którzy interesują się zarządzaniem i marketingiem oraz chcieliby poszerzyć swoja wiedzę w tej dziedzinie.

W ramach konferencji chcemy zaprezentować trzy ścieżki rozwoju: HR-owca, Managera oraz Marketingowca. Na każdą ze ścieżek składają się warsztaty w obrębie danej tematyki, które trwają równolegle przez 3 dni. Student wybiera jedną ścieżkę, która daje mu możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy z tego zakresu, który go najbardziej interesuje.

W piątek 7 grudnia, w ramach ścieżki managerskiej, poprowadzę szkolenie z zarządzania projektami, gdzie przedstawię grę symulacyjną „MAGMA”.

Szkolenie oparte na grze decyzyjnej „MAGMA” bazuje na doświadczeniach uzyskanych w trakcie prowadzenia programów szkoleniowych dla klientów. Symulacje rzeczywistych problemów, zachęcające uczestników do pełnego zaangażowania, zdecydowanie podnoszą efekty szkolenia. Uczestniczy podzieleni na 3-4 osobowe zespoły, staną przed zadaniem zaplanowania oraz realizacji projektu biznesowego. W trakcie wdrażania planu w życie napotkają trudności, z jakimi zazwyczaj stykają się kierownicy projektów w swojej pracy. Współpracując ze sobą i jednocześnie konkurując z innymi zespołami będą musieli podjąć kluczowe decyzje, negocjować zmieniające się warunki ze sponsorem, wypracować styl pracy swojego zespołu.