Szkolenia z metodyki PM

 • 05.2016 – Szacowanie złożoności oprogramowania i wycena metodą analizy punktów funkcyjnych (IFPUG). – EDUSOLUTION, Warszawa

IFPUG

 • 10.2014 – Zarządzanie zmianą – Akademia PARP

Zarządzanie zmianą

 • 10.2014 – Change management – Netakademia, Poznań

Change management

 • 10.2013 – PRINCE2 Practitioner – CRM S.A., Lublin

PRINCE2 Practitioner

 • 11.2012 – Zarządzanie projektem – Netakademia, Poznań

Szkolenie Kierowanie projektem

 • 05.2012 – Prince 2 Foundation / MS Project – Altkom, Lublin

Altkom Prince2

 • 01.2011 – Aspekty prawne w projekcie – ODiTK, Warszawa

ODITK Aspekty prawne w projekcie

 • 12.2010 – Zarządzanie zespołem projektowym – ODiTK, Warszawa

ODITK Zarządzanie zespołem projektowym

 • 11.2010 – Komunikacja w projekcie – ODiTK, Warszawa

ODITK Komunikacja w projekcie

 • 10.2010 – Zarządzanie ryzykiem projektowym – ODiTK, Warszawa

ODITK Zarządzanie ryzykiem projektowym

 • 10.2010 – Budżetowanie i finanse projektu – ODiTK, Warszawa

ODITK Budżetowanie i finanse projektu

 • 09.2010 – Profesjonalne zarządzanie projektami (Metodyka PM) – ODiTK, Warszawa

ODITK Profesionalne zarządzanie projektami

 • 01.2010 – Zarządzanie i organizacja czasu pracy (Akademia Menadżera) – Nowe Motywacje, Lublin

AM - Zarządzanie i organizacja czasu pracy

 • 09.2009 – Motywowanie i ocenianie pracowników (Akademia Menadżera) – Nowe Motywacje, Lublin

AM - Motywowanie i ocenianie pracowników

 • 08.2009 – ADONIS Process Modeller – BOC ITC, Lublin

Adonis Process Modeller

 • 05.2009 – Skuteczne zarządzanie pracownikami (Akademia Menadżera) – Nowe Motywacje, Lublin

AM - Skuteczne zarządzanie pracownikami

 • 05.2008 – Metodyka Project Management – ODiTK, Lublin

ODITK Metodyka PM

 • 11.2005 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 – Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji, Lublin

CSSIA - Leader+

 • 07.2005 – Realizacja i rozliczanie projektów infrastrukturalnych w ramach EFRR – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Lublin

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - EFRR