Certyfikaty dla ochrony środowiska

Test ECDL Zarządzanie Projektami

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie „Certyfikaty dla ochrony środowiska”, skierowanym do mikroprzedsiębiorstw i ich pracowników, oraz kadry zarządzającej z branży ochrona środowiska, gdzie poprowadzą szkolenie na temat systemów prezentacji informacji w biznesie.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia:

 1. Szkolenie z NEGOCJACJI Z ELEMENTAMI NLP
 2. Szkolenie zawodowe:
  • KOMPUTER I INTERNET W ZAWODACH TECHNICZNYCH
   (m.in. katalogi i pliki, interfejs systemu, narzędzia diagnostyczne, panel sterowania, przeglądanie stron internetowych, wyszukiwanie informacji, poczta elektroniczna)
  • SYSTEMY PREZENTACJI INFORMACJI W BIZNESIE
   (m.in. prezentowanie informacji w biznesie, zasady tworzenia prezentacji multimedialnych, oprogramowanie do prezentacji, tworzenie i formatowanie slajdów, zaawansowana animacja)

Więcej informacji można uzyskać pod numerem (0-81) 728-188-708, lub mailem biuro@work-plus.pl.

Pracownia kompetencji menedżerskich

MastersCSB

 
Serdecznie zapraszam, przedstawicieli lubelskich mikroprzedsiębiorstw na szkolenie z zarządzania projektami, które poprowadzę, w ramach projektu „Pracownia kompetencji menedżerskich”, realizowanego przez firmę Masters Centrum Szkolenia Biznesu.

Celem szkolenia jest przedstawienie i wdrożenie dobrych praktyk z zakresu zarządzania projektami, wśród lubelskich mikroprzedsiębiorstw. Wzrost kompetencji pozwoli uczestnikom na bardziej efektywne zarządzanie zasobami, w celu osiągania założonych celów biznesowych, a w konsekwencji wzrost konkurencyjności firmy.

Program szkolenia:
1. Proces zarządzania projektami
2. Kontekst projektu
3. Odbiorca (klient) projektu
4. Planowanie i kontrola projektu
5. Personel projektu
6. Zarządzanie finansami projektu
7. Zasoby ludzkie i materiałowe
8. Ryzyko w realizacji projektu
9. Realizacja projektu
10. Zamknięcie projektu i jego ewaluacja

Więcej informacji o terminach szkleń poszczególnych grup i dokumenty zgłoszeniowe można odnaleźć na stronie organizatora – firmy Masters Centrum Szkolenia Biznesu.

ECDL Zarządzanie Projektami

ECDL Zarządzanie Projektami

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom rynku pracy, wspólnie z Polską Giełdą Pracy Sp. z o.o. zapraszam na bezpłatne szkolenie z zakresu ECDL Zarządzanie Projektami, które poprowadzę w ramach projektu „Nowoczesne technologicznie Lubelskie gwarancją sukcesu!”.

Szkolenie komputerowe na poziomie ECDL Zarządzanie Projektami obejmuje 120h dydaktycznych i zakłada przystąpienie (po odbyciu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego) do międzynarodowego certyfikowanego egzaminu zewnętrznego European Computer Driving Licence. Zakres merytoryczny szkolenia jest zgodny z programem ECDL i obejmuje min.: nabycie umiejętności podziału zadań, budowanie harmonogramów z metodą ścieżki krytycznej, alokację zasobów finansowych z wykorzystaniem metod zarządzania wartością uzyskaną.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • osób pracujących (zatrudnienie na podstawie: umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło, mianowania, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę),
 • pracujących lub zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego (zgodnie z KC),
 • z maksymalnie średnim wykształceniem.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest dostarczenie do siedziby Polskiej Giełdy Pracy kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych oraz ich pozytywna akceptacja przez Komisję Rekrutacyjną.

Więcej informacji i rekrutacja na stronie: www.gieldapracy24.pl.

Zarządzanie Projektami Biznesowymi

Szkolenie IPMA

Z początkiem lipca bieżącego roku ruszyła kolejna edycja, współfinansowanych ze środków UE, szkoleń z zarządzania projektami, przygotowujących do certyfikacji IPMA. Wspólnie z firmą FOCUS szkolenia mam przyjemność zaprosić do udziału w szkoleniach, które poprowadzę jako trener.

Celem projektu „Certyfikowany Menedżer II” jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą z województwa lubelskiego. Szkolenia obejmą swoim zakresem zarządzanie projektami według obowiązujących standardów International Project Management Association, co zostanie potwierdzone certyfikatami IPMA D.

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji, trwa 140 godzin i składa się z 10 modułów, obejmujących wszystkie obszary ICB – IPMA Competence Baseline v. 3.0, oraz najlepsze praktyki Project Management. Program szkolenia obejmuje zarówno wykłady, jak i warsztaty umożliwiające praktycznie poznanie poszczególnych etapów prac w cyklu życia projektu.

Uczestnictwo w szkoleniu, umożliwi zdobycie wiedzy oraz uznawanego na całym świecie certyfikatu. Wysokie międzynarodowe standardy systemu certyfikacji IPMA sprawiają, iż uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu przekłada się na skuteczność certyfikowanych Project Menedżerów oraz kandydatów na to stanowisko.

Certyfikacja Project Managera w systemie IPMA

Fundacja Fundusz Inicjatyw

Zapraszam do udziału w szkoleniu „Certyfikacja Project Managera w systemie IPMA” które poprowadzę w ramach projektu „Mikroprzedsiębiorstwo – makromożliwości” realizowanego przez Fundację „Fundusz Inicjatyw”.

Szkolenie odbędzie się w okresie 23.03 – 22.05 2013 w Lublinie. Obejmować będzie 90 godzin zajęć, odbywających się w systemie wieczorowym i weekendowym. Uczestnicy zostaną wyposażeni w komplet niezbędnych materiałów. Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikującego IPMA na wybranym przez siebie poziomie od D do A.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników MMŚP z terenu województwa lubelskiego z zakresu zarządzania projektami, wraz z możliwością formalnego potwierdzenia nabytych kompetencji, przez przystąpienie do egzaminu certyfikującego IPMA.

Szkolenia obejmą swoim zakresem zarządzanie projektami według obowiązujących standardów IPMA. Certyfikacja IPMA pozwoli na uzyskanie rozpoznawalnego w skali międzynarodowej certyfikatu potwierdzającego kompetencje w zarządzaniu projektami. Osoba, która uzyska certyfikat IPMA będzie potrafiła stosować wiedzę z dziedziny zarządzanie projektami o dowolnej złożoności. Certyfikacja umożliwia pracodawcy dobranie właściwego Project Managera do odpowiedniego projektu, w oparciu o mocne strony kandydata.