Egzamin PRINCE2 Practitioner

PRINCE2

Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 powstała w Wielkiej Brytanii w 1989 roku i do dziś stała się powszechnie rozpoznawalnym, międzynarodowym standardem. Certyfikację w PRINCE2 można uzyskać na dwóch poziomach: Foundation i Practitioner. Uzyskanie certyfikatów wymaga zaliczenia testów egzaminacyjnych.

Egzamin na poziomie Foundation jest dosyć łatwy. Do jego zaliczenia wystarczy podstawowa znajomość metodyki, nabyta podczas lektury podręcznika. Ma formę testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 75 pytań z czterema możliwościami odpowiedz.

Egzamin Practitioner jest bardziej wymagający. Poza wiedzą merytoryczną, należy wykazać się zrozumieniem i umiejętnością praktycznego wykorzystania metodyki PRINCE2. Egzamin opiera się na scenariuszu, opisującym tło biznesowe projektu. Test zawiera 8 grup, po 10 pytań. Każda grupa odnosi się do innego obszaru wiedzy. Na egzamin mamy 2,5 godziny. Uwzględniając czas potrzebny na przeczytanie scenariuszy, wychodzi niecałe 2 minuty na pytanie.

Przygotowując się do egzaminu PRINCE2 Practitioner, warto rozpocząć od zapoznania się z podręcznikiem, który można zabrać ze sobą na egzamin. Zrozumienie struktury książki i oznaczenie najważniejszych pojęć zakładkami, pozwoli na szybsze wyszukiwanie informacji. Warto również zrobić przykładowy egzamin, dostępny na stronie APMG: apmg-exams.com lub issuu.com/qrpinternational.com Pozwoli to na sprawdzenie wiedzy, rozplanowanie czasu i oswojenie się z testem.

Wszystkim zdającym życzę powodzenia na egzaminie, a przede wszystkim udanych projektów.