Gra symulacyjna Fort Brave na konferencji Generation of Active Leaders

Generation of Active Leaders

W dniach 5 – 8 grudnia 2013 roku w Lublinie odbędzie się kolejna, już czwarta edycja konferencji Generation of Active Leaders, organizowanej przez Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu UMCS, w której będę miał przyjemność uczestniczyć w roli trenera.

W niedzielę 8 grudnia, w ramach ścieżki Managerskiej, poprowadzę szkolenie z zarządzania projektami, realizowane w formie interaktywnej gry symulacyjnej „FORT BRAVE”. Gra pozwala nie tylko na zapoznanie się z procesem planowania, ale przede wszystkim uświadamia zależności pomiędzy jakością planu, a łatwością realizacji projektu. Ukazuje dynamikę pracy zespołu w trakcie poszczególnych faz cyklu życia projektu. Dzięki rzeczywistym emocjom doświadczenia z gry pozostają w pamięci uczestników na bardzo długo.

„FORT BRAVE” to autorska gra symulacyjna, firmy Leadership Center, skoncentrowana na kształceniu kompetencji zarządzania projektami. W trakcie szkolenia uczestnicy zaplanują projekt zgodnie ze standardem PMBOK® oraz zrealizują go zgodnie ze swoim planem. Lub też nie, to w dużej mierze zależy od nich! Doświadczenie i wnioski, które uczestnicy wyciągają dla siebie znacząco przewyższają te, które można uzyskać w trakcie tradycyjnego szkolenia.

Opinie uczestników o szkoleniu opartym na grze Fort Brave:

Konferencja Generation of Active Leaders

Generation of Active Leaders

W dniach 7 – 9 grudnia 2012 roku w Lublinie odbędzie się, organizowana przez Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu UMCS, trzecia edycja konferencji Generation of Active Leaders, w której będę miał przyjemność uczestniczyć w roli trenera.

Konferencja GOAL adresowana jest do studentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce, a w szczególności do studentów kierunków ekonomicznych i psychologicznych ze wszystkich uczelni w kraju, którzy interesują się zarządzaniem i marketingiem oraz chcieliby poszerzyć swoja wiedzę w tej dziedzinie.

W ramach konferencji chcemy zaprezentować trzy ścieżki rozwoju: HR-owca, Managera oraz Marketingowca. Na każdą ze ścieżek składają się warsztaty w obrębie danej tematyki, które trwają równolegle przez 3 dni. Student wybiera jedną ścieżkę, która daje mu możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy z tego zakresu, który go najbardziej interesuje.

W piątek 7 grudnia, w ramach ścieżki managerskiej, poprowadzę szkolenie z zarządzania projektami, gdzie przedstawię grę symulacyjną „MAGMA”.

Szkolenie oparte na grze decyzyjnej „MAGMA” bazuje na doświadczeniach uzyskanych w trakcie prowadzenia programów szkoleniowych dla klientów. Symulacje rzeczywistych problemów, zachęcające uczestników do pełnego zaangażowania, zdecydowanie podnoszą efekty szkolenia. Uczestniczy podzieleni na 3-4 osobowe zespoły, staną przed zadaniem zaplanowania oraz realizacji projektu biznesowego. W trakcie wdrażania planu w życie napotkają trudności, z jakimi zazwyczaj stykają się kierownicy projektów w swojej pracy. Współpracując ze sobą i jednocześnie konkurując z innymi zespołami będą musieli podjąć kluczowe decyzje, negocjować zmieniające się warunki ze sponsorem, wypracować styl pracy swojego zespołu.