Wykorzystanie Scaled Agile Framework (SAFe) do zarządzania projektami o dużej skali

Metodyka Scrum

W dynamicznym środowisku biznesowym, w którym zmienność jest normą, tradycyjne metody zarządzania projektami mogą okazać się niewystarczające. W takim kontekście najlepszym wyborem jest metodologia Agile. Pozwala ona organizacjom dostosowywać się do zmieniających się potrzeb klientów i rynku, zapewniając elastyczność, szybkość i skuteczność w realizacji projektów.

Wśród różnych podejść Agile, metodyka Scrum wyróżnia się jako jedna z najbardziej popularnych i skutecznych. Scrum to zwinna metodyka zarządzania projektami, która koncentruje się na ciągłym dostarczaniu wartości dla klienta poprzez krótkie iteracje zwane sprintami. Charakteryzuje się ona elastycznym podejściem, silną współpracą zespołu oraz regularnymi przeglądami i dostawami produktu.

Liczba członków zespołu projektowego, zgodnie ze Scrum powinna liczy od 3, do 9 osób. Rozmiar zespołu powinien być uzależniony od konkretnych warunków projektu i organizacji. Ważne jest, żeby zespół był wystarczająco duży, aby posiadać różnorodne umiejętności i perspektywy, ale jednocześnie na tyle mały, aby zachować efektywność i elastyczność. Jednak w przypadku, kiedy mamy w projekcie kilkadziesiąt osób w rożnych zespołach, których pracę musimy integrować z uwzględnieniem wielu skomplikowanych współzależności, Scrum może napotkać na pewne wyzwania, które wymagają specjalnego podejścia i strategii. W tym kontekście pojawia się koncepcja Scaled Agile Framework (SAFe) aktualnie w wersji 6.0.

Czytaj dalej Wykorzystanie Scaled Agile Framework (SAFe) do zarządzania projektami o dużej skali