XVII Konferencja IPMA Polska

XVII Konferencja IPMA Polska

Już po raz siedemnasty IPMA Polska umożliwia spotkanie w gronie pasjonatów zarządzania projektami. Spotykamy się, aby wymienić poglądy, doświadczenia i zainspirować innych. Tegoroczna konferencja odbędzie się 6-7 listopada w Kinotece, w Pałacu Kultury i Nauki, w samym centrum Warszawy.

Konferencja ma na celu umożliwić szerszej publiczności wysłuchanie przemówień wybitnych praktyków, którzy podzielą się swoim doświadczeniem z trudnych projektów i wskażą skuteczne sposoby ich realizacji. Do rozwoju i skutecznego prowadzenia projektów potrzebni są efektywni menedżerowie, którzy dzięki swoim kompetencjom są najlepszą szansą na osiągnięcie sukcesów. Te właśnie wybitne osobistości będziemy gościć podczas XVII Konferencji IPMA Polska.

Więcej informacji i rejestracja na stronie konferencja.ipma.pl.

III POMORSKI KONGRES PROJECT MANAGEMENT

project_management

Pomorska Grupa Regionalna IPMA Polska wraz z PM in Touch zapraszają na III POMORSKI KONGRES PROJECT MANAGEMENT – Oblicza Project Management, który odbędzie się w piątek 04.10.2013 w Olivia Business Centre w Trójmieście. Tematem konferencji będzie: „Zarządzanie projektami w ujęciu tradycyjnym i metody zwinne, a jakość w projekcie.”

Kongres jest spotkaniem specjalistów zajmujących się zarządzaniem projektami w różnych sektorach gospodarki. Tematem przewodnim konferencji będzie zarządzanie projektami w ujęciu tradycyjnym i zwinnym oraz ich wpływ na kwestię jakości w projekcie. Postaramy się znaleźć odpowiedź, którą drogą powinien podążać skuteczny Project Manager w obecnej, szybko zmieniającej się rzeczywistości. Ponadto formuła kongresu oraz jego zakres merytoryczny, wskazują na panujące trendy w poszczególnych sektorach gospodarki istotnych dla Regionu Pomorza. Kongres tworzy także specyficzną i unikalną platformę wymiany doświadczeń z elementami networkingu biznesowego. Podczas kongresu prezentowane będą doświadczenia liderów i zespołów realizujących pomorskie projekty, często unikalne na skalę ogólnopolską, europejską a także światową. Zaprezentowane zostaną również Case Study dotyczące prowadzonych projektów w odniesieniu do tematu przewodniego konferencji.

Więcej informacji i rejestracja na stronie: www.kongres-pm.pl.

XVI Konferencja zarządzania projektami

Konferencja IPMA

Już za nieco ponad miesiąc odbędzie się najważniejsze w Polsce wydarzenie w całości poświęcone tematyce zarządzania projektami. 24 i 25 października bieżącego roku, w prestiżowym hotelu Radisson Blu Centrum, w Warszawie będzie miała miejsce XVI Konferencja stowarzyszenia IPMA Polska „Doświadczenia i perspektywy Project Management”.

„Harmonogram i prelegenci zostali tak dobrani, żeby zapewnić zarówno najwyższy poziom merytoryczny dyskusji, jak i różnorodność opinii i punktów widzenia” – zapewnia dr Dariusz Wieczorek, przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji i członek zarządu stowarzyszenia IPMA Polska. Do prowadzenia sesji plenarnych zaproszeni zostali prezesi dużych spółek czy doświadczeni biznesmeni. Wśród nich są między innymi dr inż. Henryk Majchrzak, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., który opowie o tym w jaki sposób wzrost kompetencji kierowników projektów przyczynia się do budowania kultury organizacyjnej. Twórca mBanku i prezes FM Banku, Sławomir Lachowski przedstawi drogę do odnalezienia przełomowych innowacji w biznesie, a prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Krzysztof Rudziński – podzieli się swoim doświadczeniem w zakresie wdrożeń dużych projektów inwestycyjnych, finansowanych ze środków publicznych.

Więcej informacji i rejestracja na stronie: konferencja.ipma.pl.

Zarządzanie Projektami Biznesowymi

Szkolenie IPMA

Z początkiem lipca bieżącego roku ruszyła kolejna edycja, współfinansowanych ze środków UE, szkoleń z zarządzania projektami, przygotowujących do certyfikacji IPMA. Wspólnie z firmą FOCUS szkolenia mam przyjemność zaprosić do udziału w szkoleniach, które poprowadzę jako trener.

Celem projektu „Certyfikowany Menedżer II” jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą z województwa lubelskiego. Szkolenia obejmą swoim zakresem zarządzanie projektami według obowiązujących standardów International Project Management Association, co zostanie potwierdzone certyfikatami IPMA D.

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji, trwa 140 godzin i składa się z 10 modułów, obejmujących wszystkie obszary ICB – IPMA Competence Baseline v. 3.0, oraz najlepsze praktyki Project Management. Program szkolenia obejmuje zarówno wykłady, jak i warsztaty umożliwiające praktycznie poznanie poszczególnych etapów prac w cyklu życia projektu.

Uczestnictwo w szkoleniu, umożliwi zdobycie wiedzy oraz uznawanego na całym świecie certyfikatu. Wysokie międzynarodowe standardy systemu certyfikacji IPMA sprawiają, iż uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu przekłada się na skuteczność certyfikowanych Project Menedżerów oraz kandydatów na to stanowisko.

Certyfikacja Project Managera w systemie IPMA

Fundacja Fundusz Inicjatyw

Zapraszam do udziału w szkoleniu „Certyfikacja Project Managera w systemie IPMA” które poprowadzę w ramach projektu „Mikroprzedsiębiorstwo – makromożliwości” realizowanego przez Fundację „Fundusz Inicjatyw”.

Szkolenie odbędzie się w okresie 23.03 – 22.05 2013 w Lublinie. Obejmować będzie 90 godzin zajęć, odbywających się w systemie wieczorowym i weekendowym. Uczestnicy zostaną wyposażeni w komplet niezbędnych materiałów. Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikującego IPMA na wybranym przez siebie poziomie od D do A.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników MMŚP z terenu województwa lubelskiego z zakresu zarządzania projektami, wraz z możliwością formalnego potwierdzenia nabytych kompetencji, przez przystąpienie do egzaminu certyfikującego IPMA.

Szkolenia obejmą swoim zakresem zarządzanie projektami według obowiązujących standardów IPMA. Certyfikacja IPMA pozwoli na uzyskanie rozpoznawalnego w skali międzynarodowej certyfikatu potwierdzającego kompetencje w zarządzaniu projektami. Osoba, która uzyska certyfikat IPMA będzie potrafiła stosować wiedzę z dziedziny zarządzanie projektami o dowolnej złożoności. Certyfikacja umożliwia pracodawcy dobranie właściwego Project Managera do odpowiedniego projektu, w oparciu o mocne strony kandydata.