Metoda ścieżki krytycznej (Critical Path Method – CPM)

Metoda ścieżki krytycznej (Critical Path Method – CPM)

Metoda ścieżki krytycznej powstała w latach 50 ubiegłego wieku w firmie DuPont, jako recepta na rosnące koszty związane z niedotrzymywaniem terminów prowadzonych projektów. Realizacja wymaganych do ukończenia projektu zadań, na podstawie wzajemnych relacji między nimi, pozwoliła na zaplanowanie realistycznego harmonogramu, a tym samym zwiększyła szanse powodzenia projektu. Wykorzystanie metody ścieżki krytycznej nie gwarantuje sukcesu projektu, jednak bardzo go uprawdopodabnia, pomagając osiągnąć założone cele w wyznaczonym terminie.

Czytaj dalej Metoda ścieżki krytycznej (Critical Path Method – CPM)

Schedule Inspector – analiza harmonogramu projektu

Schedule Inspector

Schedule Inspector to ciekawy dodatek do MS Project, który pomaga automatycznie sprawdzić i poprawić typowe błędy w harmonogramie projektu, które są często pomijane podczas jego tworzenia.

Testy przeprowadzane w Schedule Inspector pozwalają na zidentyfikowanie problemów harmonogramowych w trzech głównych obszarach:
— Logika harmonogramu
— Oznaczanie postępu prac
— Wykonanie w relacji do planu bazowego

Przed wykonaniem analizy harmonogramu można wybrać testy, które zostaną przeprowadzone. Dodatkowo dla każdego testu można określić wartość progową, wykluczenia, oraz zakładany cel. Konfiguracja testów umożliwia wyłączenie z nich zadań nieujętych w planie bazowym, zadań zakończonych, kamieni milowych, zadań sumarycznych, zadań wspierających i zadań na poziomie taktycznym. Wyniki testu zostaną podświetlane różnymi kolorami, w zależności od jego spełnienia.

Czytaj dalej Schedule Inspector – analiza harmonogramu projektu