Programy do zarządzania projektami

ProjectLibre

ProjectLibre

Program ProjectLibre jest kontynuacją aplikacji OpenProject i daje użytkownkom dość dużo możliwości w postaci tworzenia WBS, wykresów Gantta, kontroli zasobów, czy wreszcie kontroli projektu metodą wartości wypracowanej. Ma przy tym bardzo przyjazny, zbliżony do MS Project interface.

ProjectLibre jest rozpowszechniany na licencji Open Source i można go pobrać za darmo pod tym linkiem. Dostępne są wersje na Windows, BSD, Mac, Solaris i Linux.


 
Gantt Project

GanttProject

GanttProject jest to darmowym programem, umożliwiającym planowanie projektu za pomocą wykresu Gantta. Pozwala w łatwy sposób podzielić projekt na zadania, ustalić powiązania między nimi, oraz zarządzać zasobami ludzkimi.

GanttProject jest w całości napisany w języku Java, dzięki temu może być uruchomiony w każdym systemie operacyjnym obsługującym ten język, takim jak: Linux, Windows, Mac OSX i inne. Cały program opiera się na licencji GPL. Można go pobrać ze strony www.ganttproject.biz.


 
dotProject

GanttProject

dotProject jest w pełni darmową aplikacją, opartą o stronę WWW, służącą do zarządzania projektami online. Jest to rozwiązanie bazujące na technologii klient-serwer, a więc aby mieć dostęp do informacji wystarczy przeglądarka internetowa i połączenie sieciowe do serwera, na którym znajduje się aplikacja. Cechą charakterystyczną dotProjecta jest jego modułowa budowa. W standardowej instalacji mamy do dyspozycji kilkanaście modułów, m. in. firmy, projekty, zadania, kalendarz, pliki, kontakty, forum, zasoby, użytkownicy i administracja. Istnieje także możliwość dodania dodatkowych modułów pochodzących z innych źródeł.

dotProject można pobrać ze strony www.dotproject.net, gdzie udostępniona jest również wersja demonstracyjna aplikacji.


 
CCPMsoft

Project+

Project+ umożliwia planowanie i realizację projektu z wykorzystaniem wszystkich artefaktów postulowanych przez metodykę Łańcucha Krytycznego (CCPM). Zadaniom przypisywane są dwa czasy realizacji, w diagramie projektów mogą być umieszczane bufory końcowe i zasilające. Program wyposażony został w typowe dla metodyki wykresy Fever Chart, kolorowanie buforów itp. Ciekawą cechą programu jest automatyczna optymalizacja czasu trwania projektu. Project+ zmienia kolejność zadań przypisanych do zasobów, w taki sposób, żeby nie łamiąc zależności występujących między zadaniami, uzyskać jak najkrótszy czas trwania projektu.

Program Project+ działa w środowisku Windows i może być bezpłatnie wykorzystywany zarówno do celów komercyjnych jak i niekomercyjnych. Można go pobrać ze strony producenta ccpmsoft.com.


 
Imendio Planner

Project+

Imendio Planner jest narzędziem służącym do zarządzania projektami, działająca pierwotnie w środowisku Gnome, jednak najnowsza wersja działa w Windows. Wykorzystuje widok wykresu Gantta i umożliwia planowanie zadań, sporządzanie harmonogramów i śledzenie postępów w projektach.

Imendio Planner można pobrać ze strony wiki.gnome.org.