Metoda ścieżki krytycznej (Critical Path Method – CPM)

Metoda ścieżki krytycznej (Critical Path Method – CPM)

Metoda ścieżki krytycznej powstała w latach 50 ubiegłego wieku w firmie DuPont, jako recepta na rosnące koszty związane z niedotrzymywaniem terminów prowadzonych projektów. Realizacja wymaganych do ukończenia projektu zadań, na podstawie wzajemnych relacji między nimi, pozwoliła na zaplanowanie realistycznego harmonogramu, a tym samym zwiększyła szanse powodzenia projektu. Wykorzystanie metody ścieżki krytycznej nie gwarantuje sukcesu projektu, jednak bardzo go uprawdopodabnia, pomagając osiągnąć założone cele w wyznaczonym terminie.

Czytaj dalej Metoda ścieżki krytycznej (Critical Path Method – CPM)

Pracownia kompetencji menedżerskich

MastersCSB

 
Serdecznie zapraszam, przedstawicieli lubelskich mikroprzedsiębiorstw na szkolenie z zarządzania projektami, które poprowadzę, w ramach projektu „Pracownia kompetencji menedżerskich”, realizowanego przez firmę Masters Centrum Szkolenia Biznesu.

Celem szkolenia jest przedstawienie i wdrożenie dobrych praktyk z zakresu zarządzania projektami, wśród lubelskich mikroprzedsiębiorstw. Wzrost kompetencji pozwoli uczestnikom na bardziej efektywne zarządzanie zasobami, w celu osiągania założonych celów biznesowych, a w konsekwencji wzrost konkurencyjności firmy.

Program szkolenia:
1. Proces zarządzania projektami
2. Kontekst projektu
3. Odbiorca (klient) projektu
4. Planowanie i kontrola projektu
5. Personel projektu
6. Zarządzanie finansami projektu
7. Zasoby ludzkie i materiałowe
8. Ryzyko w realizacji projektu
9. Realizacja projektu
10. Zamknięcie projektu i jego ewaluacja

Więcej informacji o terminach szkleń poszczególnych grup i dokumenty zgłoszeniowe można odnaleźć na stronie organizatora – firmy Masters Centrum Szkolenia Biznesu.

ECDL Zarządzanie Projektami

ECDL Zarządzanie Projektami

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom rynku pracy, wspólnie z Polską Giełdą Pracy Sp. z o.o. zapraszam na bezpłatne szkolenie z zakresu ECDL Zarządzanie Projektami, które poprowadzę w ramach projektu „Nowoczesne technologicznie Lubelskie gwarancją sukcesu!”.

Szkolenie komputerowe na poziomie ECDL Zarządzanie Projektami obejmuje 120h dydaktycznych i zakłada przystąpienie (po odbyciu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego) do międzynarodowego certyfikowanego egzaminu zewnętrznego European Computer Driving Licence. Zakres merytoryczny szkolenia jest zgodny z programem ECDL i obejmuje min.: nabycie umiejętności podziału zadań, budowanie harmonogramów z metodą ścieżki krytycznej, alokację zasobów finansowych z wykorzystaniem metod zarządzania wartością uzyskaną.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • osób pracujących (zatrudnienie na podstawie: umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło, mianowania, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę),
  • pracujących lub zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego (zgodnie z KC),
  • z maksymalnie średnim wykształceniem.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest dostarczenie do siedziby Polskiej Giełdy Pracy kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych oraz ich pozytywna akceptacja przez Komisję Rekrutacyjną.

Więcej informacji i rekrutacja na stronie: www.gieldapracy24.pl.

Zarządzanie Projektami Biznesowymi

Szkolenie IPMA

Z początkiem lipca bieżącego roku ruszyła kolejna edycja, współfinansowanych ze środków UE, szkoleń z zarządzania projektami, przygotowujących do certyfikacji IPMA. Wspólnie z firmą FOCUS szkolenia mam przyjemność zaprosić do udziału w szkoleniach, które poprowadzę jako trener.

Celem projektu „Certyfikowany Menedżer II” jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą z województwa lubelskiego. Szkolenia obejmą swoim zakresem zarządzanie projektami według obowiązujących standardów International Project Management Association, co zostanie potwierdzone certyfikatami IPMA D.

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji, trwa 140 godzin i składa się z 10 modułów, obejmujących wszystkie obszary ICB – IPMA Competence Baseline v. 3.0, oraz najlepsze praktyki Project Management. Program szkolenia obejmuje zarówno wykłady, jak i warsztaty umożliwiające praktycznie poznanie poszczególnych etapów prac w cyklu życia projektu.

Uczestnictwo w szkoleniu, umożliwi zdobycie wiedzy oraz uznawanego na całym świecie certyfikatu. Wysokie międzynarodowe standardy systemu certyfikacji IPMA sprawiają, iż uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu przekłada się na skuteczność certyfikowanych Project Menedżerów oraz kandydatów na to stanowisko.

Ocena ryzyka w projekcie

Ocena ryzyka w projektach

Wszystkich zainteresowanych poprawą efektywności prowadzonych projektów, zapraszam na warsztaty z zarządzania ryzykiem w projektach organizowane przez MM Conferences S.A.

Szkolenie odbędzie się w dniach 15–16 maja 2013r. w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w budynku Millenium Plaza.

Szkolenie ma na celu nauczenie korzystania z efektywnych metod szacowania ryzyk w projekcie, przeprowadzania sprawnej identyfikacji, oceny i efektywnej analizy ryzyk, dzięki czemu możemy sprawniej zarządzać ryzykiem w projektach.

Zagadnienie ryzyka towarzyszy nieustannie każdemu, kto zajmuje się projektami. Jest to bardzo ważna kwestia, od której zależą losy przedsięwzięcia. Właśnie dlatego kluczowym jest, aby posiadać niezbędny zasób informacji oraz znać najefektywniejsze techniki radzenia sobie z wszelkimi zagrożeniami. Zyskują państwo tę możliwość poprzez uczestnictwo w proponowanych warsztatach. Więcej informacji o szkoleniu i możliwość rezerwacji miejsc dostępne na stronach MMC Szkolenia.