Wykorzystanie Scaled Agile Framework (SAFe) do zarządzania projektami o dużej skali

Metodyka Scrum

W dynamicznym środowisku biznesowym, w którym zmienność jest normą, tradycyjne metody zarządzania projektami mogą okazać się niewystarczające. W takim kontekście najlepszym wyborem jest metodologia Agile. Pozwala ona organizacjom dostosowywać się do zmieniających się potrzeb klientów i rynku, zapewniając elastyczność, szybkość i skuteczność w realizacji projektów.

Wśród różnych podejść Agile, metodyka Scrum wyróżnia się jako jedna z najbardziej popularnych i skutecznych. Scrum to zwinna metodyka zarządzania projektami, która koncentruje się na ciągłym dostarczaniu wartości dla klienta poprzez krótkie iteracje zwane sprintami. Charakteryzuje się ona elastycznym podejściem, silną współpracą zespołu oraz regularnymi przeglądami i dostawami produktu.

Liczba członków zespołu projektowego, zgodnie ze Scrum powinna liczy od 3, do 9 osób. Rozmiar zespołu powinien być uzależniony od konkretnych warunków projektu i organizacji. Ważne jest, żeby zespół był wystarczająco duży, aby posiadać różnorodne umiejętności i perspektywy, ale jednocześnie na tyle mały, aby zachować efektywność i elastyczność. Jednak w przypadku, kiedy mamy w projekcie kilkadziesiąt osób w rożnych zespołach, których pracę musimy integrować z uwzględnieniem wielu skomplikowanych współzależności, Scrum może napotkać na pewne wyzwania, które wymagają specjalnego podejścia i strategii. W tym kontekście pojawia się koncepcja Scaled Agile Framework (SAFe) aktualnie w wersji 6.0.

Czytaj dalej Wykorzystanie Scaled Agile Framework (SAFe) do zarządzania projektami o dużej skali

Retrospektywa w Scrum

Retrospektywa w Scrum

Najbardziej popularną metodyką zarządzania projektami w branży IT jest Scrum, który opiera się na ciągłym doskonaleniu i pracy zespołowej. Jej nieodzownym, chociaż często w natłoku pracy pomijanym elementem jest Retrospektywa, która pozwala zespołowi na przegląd i analizę swojej pracy oraz identyfikację obszarów do poprawy. Narzędzia do retrospektywy w Scrum mogą pomóc zespołowi w tym procesie poprzez ułatwienie planowania i przeprowadzania spotkań oraz udostępnianie informacji o postępach i problemach.

Czytaj dalej Retrospektywa w Scrum

Metoda ścieżki krytycznej (Critical Path Method – CPM)

Metoda ścieżki krytycznej (Critical Path Method – CPM)

Metoda ścieżki krytycznej powstała w latach 50 ubiegłego wieku w firmie DuPont, jako recepta na rosnące koszty związane z niedotrzymywaniem terminów prowadzonych projektów. Realizacja wymaganych do ukończenia projektu zadań, na podstawie wzajemnych relacji między nimi, pozwoliła na zaplanowanie realistycznego harmonogramu, a tym samym zwiększyła szanse powodzenia projektu. Wykorzystanie metody ścieżki krytycznej nie gwarantuje sukcesu projektu, jednak bardzo go uprawdopodabnia, pomagając osiągnąć założone cele w wyznaczonym terminie.

Czytaj dalej Metoda ścieżki krytycznej (Critical Path Method – CPM)

Funkcja reduce w JavaScript

Funkcja reduce w JavaScript

Wykorzystanie funkcji wyższego rzędu, takich jak map(), czy filter(), jest w JavaScript powszechne, jednak podczas refactoringów niezwykle rzadko zdarza mi się natknąć na funkcję reduce(). Prawdopodobnie natłok pracy i napięte terminy źle wpływają na kreatywność i popychają programistów utartymi, dobrze znanymi ścieżkami. Można się oczywiście bez reduce() obejść i zrobić wszystko proceduralnie za pomocą pętli. Lepiej jednak odchudzić kod o mechanizm zarządzania pętlą, czym zajmie się funkcja, a samemu skupić się na rozwiązaniu problemu.

Czytaj dalej Funkcja reduce w JavaScript

Jak nauczyć się programowania?

SmartNinja International Coding School Logo
Zawód programisty od kliku lat plasuje się na czele stawki najbardziej pożądanych zawodów. Daje ciekawą, pełną wyzwań pracę i dobre zarobki. Także możliwość pracy zdalnej, szczególnie w obecnej sytuacji, nie jest bez znaczenia. Wszystko to skłania coraz więcej osób ro rozpoczęcia swojej przygody w branży IT.

Jak zostać programistą? Gdzie znaleźć niezbędną wiedzą? Sposobów jest wiele i każdy musi odnaleźć swoją ścieżkę. Ja proponuję kursy, które mam przyjemność prowadzić dla International Coding School SmartNinja z zakresu Java Script i Python.

W bogatej ofercie dostępne są kursy zarówno dla osób początkujących, jak i obeznanych w temacie. Od podstaw programowania, po bardziej zaawansowane koncepcje.