Wykorzystanie Scaled Agile Framework (SAFe) do zarządzania projektami o dużej skali

Metodyka Scrum

W dynamicznym środowisku biznesowym, w którym zmienność jest normą, tradycyjne metody zarządzania projektami mogą okazać się niewystarczające. W takim kontekście najlepszym wyborem jest metodologia Agile. Pozwala ona organizacjom dostosowywać się do zmieniających się potrzeb klientów i rynku, zapewniając elastyczność, szybkość i skuteczność w realizacji projektów.

Wśród różnych podejść Agile, metodyka Scrum wyróżnia się jako jedna z najbardziej popularnych i skutecznych. Scrum to zwinna metodyka zarządzania projektami, która koncentruje się na ciągłym dostarczaniu wartości dla klienta poprzez krótkie iteracje zwane sprintami. Charakteryzuje się ona elastycznym podejściem, silną współpracą zespołu oraz regularnymi przeglądami i dostawami produktu.

Liczba członków zespołu projektowego, zgodnie ze Scrum powinna liczy od 3, do 9 osób. Rozmiar zespołu powinien być uzależniony od konkretnych warunków projektu i organizacji. Ważne jest, żeby zespół był wystarczająco duży, aby posiadać różnorodne umiejętności i perspektywy, ale jednocześnie na tyle mały, aby zachować efektywność i elastyczność. Jednak w przypadku, kiedy mamy w projekcie kilkadziesiąt osób w rożnych zespołach, których pracę musimy integrować z uwzględnieniem wielu skomplikowanych współzależności, Scrum może napotkać na pewne wyzwania, które wymagają specjalnego podejścia i strategii. W tym kontekście pojawia się koncepcja Scaled Agile Framework (SAFe) aktualnie w wersji 6.0.

Czytaj dalej Wykorzystanie Scaled Agile Framework (SAFe) do zarządzania projektami o dużej skali

Metoda ścieżki krytycznej (Critical Path Method – CPM)

Metoda ścieżki krytycznej (Critical Path Method – CPM)

Metoda ścieżki krytycznej powstała w latach 50 ubiegłego wieku w firmie DuPont, jako recepta na rosnące koszty związane z niedotrzymywaniem terminów prowadzonych projektów. Realizacja wymaganych do ukończenia projektu zadań, na podstawie wzajemnych relacji między nimi, pozwoliła na zaplanowanie realistycznego harmonogramu, a tym samym zwiększyła szanse powodzenia projektu. Wykorzystanie metody ścieżki krytycznej nie gwarantuje sukcesu projektu, jednak bardzo go uprawdopodabnia, pomagając osiągnąć założone cele w wyznaczonym terminie.

Czytaj dalej Metoda ścieżki krytycznej (Critical Path Method – CPM)

Nowy numer magazynu „Zarządzanie Projektami”

Zarządzanie Projektami Magazyn

Pojawił się kolejny numer magazynu „Zarządzanie Projektami”, a w nim wiele ciekawych artykułów i wywiadów. W szóstym numerze przeczytamy między innymi obszerny wywiad z Mariuszem Grendowiczem Prezesem PIR S.A., case study budowy tunelu pod Wisłą, widziane z różnych perspektyw, podstawy metodyki TenStep oraz projekt wdrożenia usługi viaAUTO.