Metoda ścieżki krytycznej (Critical Path Method – CPM)

Metoda ścieżki krytycznej (Critical Path Method – CPM)

Metoda ścieżki krytycznej powstała w latach 50 ubiegłego wieku w firmie DuPont, jako recepta na rosnące koszty związane z niedotrzymywaniem terminów prowadzonych projektów. Realizacja wymaganych do ukończenia projektu zadań, na podstawie wzajemnych relacji między nimi, pozwoliła na zaplanowanie realistycznego harmonogramu, a tym samym zwiększyła szanse powodzenia projektu. Wykorzystanie metody ścieżki krytycznej nie gwarantuje sukcesu projektu, jednak bardzo go uprawdopodabnia, pomagając osiągnąć założone cele w wyznaczonym terminie.

Czytaj dalej Metoda ścieżki krytycznej (Critical Path Method – CPM)

Nowy numer magazynu „Zarządzanie Projektami”

Zarządzanie Projektami Magazyn

Pojawił się kolejny numer magazynu „Zarządzanie Projektami”, a w nim wiele ciekawych artykułów i wywiadów. W szóstym numerze przeczytamy między innymi obszerny wywiad z Mariuszem Grendowiczem Prezesem PIR S.A., case study budowy tunelu pod Wisłą, widziane z różnych perspektyw, podstawy metodyki TenStep oraz projekt wdrożenia usługi viaAUTO.