Gra symulacyjna Fort Brave na konferencji Generation of Active Leaders

Generation of Active Leaders

W dniach 5 – 8 grudnia 2013 roku w Lublinie odbędzie się kolejna, już czwarta edycja konferencji Generation of Active Leaders, organizowanej przez Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu UMCS, w której będę miał przyjemność uczestniczyć w roli trenera.

W niedzielę 8 grudnia, w ramach ścieżki Managerskiej, poprowadzę szkolenie z zarządzania projektami, realizowane w formie interaktywnej gry symulacyjnej „FORT BRAVE”. Gra pozwala nie tylko na zapoznanie się z procesem planowania, ale przede wszystkim uświadamia zależności pomiędzy jakością planu, a łatwością realizacji projektu. Ukazuje dynamikę pracy zespołu w trakcie poszczególnych faz cyklu życia projektu. Dzięki rzeczywistym emocjom doświadczenia z gry pozostają w pamięci uczestników na bardzo długo.

„FORT BRAVE” to autorska gra symulacyjna, firmy Leadership Center, skoncentrowana na kształceniu kompetencji zarządzania projektami. W trakcie szkolenia uczestnicy zaplanują projekt zgodnie ze standardem PMBOK® oraz zrealizują go zgodnie ze swoim planem. Lub też nie, to w dużej mierze zależy od nich! Doświadczenie i wnioski, które uczestnicy wyciągają dla siebie znacząco przewyższają te, które można uzyskać w trakcie tradycyjnego szkolenia.

Opinie uczestników o szkoleniu opartym na grze Fort Brave:

III POMORSKI KONGRES PROJECT MANAGEMENT

project_management

Pomorska Grupa Regionalna IPMA Polska wraz z PM in Touch zapraszają na III POMORSKI KONGRES PROJECT MANAGEMENT – Oblicza Project Management, który odbędzie się w piątek 04.10.2013 w Olivia Business Centre w Trójmieście. Tematem konferencji będzie: „Zarządzanie projektami w ujęciu tradycyjnym i metody zwinne, a jakość w projekcie.”

Kongres jest spotkaniem specjalistów zajmujących się zarządzaniem projektami w różnych sektorach gospodarki. Tematem przewodnim konferencji będzie zarządzanie projektami w ujęciu tradycyjnym i zwinnym oraz ich wpływ na kwestię jakości w projekcie. Postaramy się znaleźć odpowiedź, którą drogą powinien podążać skuteczny Project Manager w obecnej, szybko zmieniającej się rzeczywistości. Ponadto formuła kongresu oraz jego zakres merytoryczny, wskazują na panujące trendy w poszczególnych sektorach gospodarki istotnych dla Regionu Pomorza. Kongres tworzy także specyficzną i unikalną platformę wymiany doświadczeń z elementami networkingu biznesowego. Podczas kongresu prezentowane będą doświadczenia liderów i zespołów realizujących pomorskie projekty, często unikalne na skalę ogólnopolską, europejską a także światową. Zaprezentowane zostaną również Case Study dotyczące prowadzonych projektów w odniesieniu do tematu przewodniego konferencji.

Więcej informacji i rejestracja na stronie: www.kongres-pm.pl.

XVI Konferencja zarządzania projektami

Konferencja IPMA

Już za nieco ponad miesiąc odbędzie się najważniejsze w Polsce wydarzenie w całości poświęcone tematyce zarządzania projektami. 24 i 25 października bieżącego roku, w prestiżowym hotelu Radisson Blu Centrum, w Warszawie będzie miała miejsce XVI Konferencja stowarzyszenia IPMA Polska „Doświadczenia i perspektywy Project Management”.

„Harmonogram i prelegenci zostali tak dobrani, żeby zapewnić zarówno najwyższy poziom merytoryczny dyskusji, jak i różnorodność opinii i punktów widzenia” – zapewnia dr Dariusz Wieczorek, przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji i członek zarządu stowarzyszenia IPMA Polska. Do prowadzenia sesji plenarnych zaproszeni zostali prezesi dużych spółek czy doświadczeni biznesmeni. Wśród nich są między innymi dr inż. Henryk Majchrzak, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., który opowie o tym w jaki sposób wzrost kompetencji kierowników projektów przyczynia się do budowania kultury organizacyjnej. Twórca mBanku i prezes FM Banku, Sławomir Lachowski przedstawi drogę do odnalezienia przełomowych innowacji w biznesie, a prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Krzysztof Rudziński – podzieli się swoim doświadczeniem w zakresie wdrożeń dużych projektów inwestycyjnych, finansowanych ze środków publicznych.

Więcej informacji i rejestracja na stronie: konferencja.ipma.pl.

Konferencja Generation of Active Leaders

Generation of Active Leaders

W dniach 7 – 9 grudnia 2012 roku w Lublinie odbędzie się, organizowana przez Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu UMCS, trzecia edycja konferencji Generation of Active Leaders, w której będę miał przyjemność uczestniczyć w roli trenera.

Konferencja GOAL adresowana jest do studentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce, a w szczególności do studentów kierunków ekonomicznych i psychologicznych ze wszystkich uczelni w kraju, którzy interesują się zarządzaniem i marketingiem oraz chcieliby poszerzyć swoja wiedzę w tej dziedzinie.

W ramach konferencji chcemy zaprezentować trzy ścieżki rozwoju: HR-owca, Managera oraz Marketingowca. Na każdą ze ścieżek składają się warsztaty w obrębie danej tematyki, które trwają równolegle przez 3 dni. Student wybiera jedną ścieżkę, która daje mu możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy z tego zakresu, który go najbardziej interesuje.

W piątek 7 grudnia, w ramach ścieżki managerskiej, poprowadzę szkolenie z zarządzania projektami, gdzie przedstawię grę symulacyjną „MAGMA”.

Szkolenie oparte na grze decyzyjnej „MAGMA” bazuje na doświadczeniach uzyskanych w trakcie prowadzenia programów szkoleniowych dla klientów. Symulacje rzeczywistych problemów, zachęcające uczestników do pełnego zaangażowania, zdecydowanie podnoszą efekty szkolenia. Uczestniczy podzieleni na 3-4 osobowe zespoły, staną przed zadaniem zaplanowania oraz realizacji projektu biznesowego. W trakcie wdrażania planu w życie napotkają trudności, z jakimi zazwyczaj stykają się kierownicy projektów w swojej pracy. Współpracując ze sobą i jednocześnie konkurując z innymi zespołami będą musieli podjąć kluczowe decyzje, negocjować zmieniające się warunki ze sponsorem, wypracować styl pracy swojego zespołu.