ECDL Zarządzanie Projektami

ECDL Zarządzanie Projektami

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom rynku pracy, wspólnie z Polską Giełdą Pracy Sp. z o.o. zapraszam na bezpłatne szkolenie z zakresu ECDL Zarządzanie Projektami, które poprowadzę w ramach projektu „Nowoczesne technologicznie Lubelskie gwarancją sukcesu!”.

Szkolenie komputerowe na poziomie ECDL Zarządzanie Projektami obejmuje 120h dydaktycznych i zakłada przystąpienie (po odbyciu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu wewnętrznego) do międzynarodowego certyfikowanego egzaminu zewnętrznego European Computer Driving Licence. Zakres merytoryczny szkolenia jest zgodny z programem ECDL i obejmuje min.: nabycie umiejętności podziału zadań, budowanie harmonogramów z metodą ścieżki krytycznej, alokację zasobów finansowych z wykorzystaniem metod zarządzania wartością uzyskaną.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • osób pracujących (zatrudnienie na podstawie: umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło, mianowania, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę),
  • pracujących lub zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego (zgodnie z KC),
  • z maksymalnie średnim wykształceniem.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest dostarczenie do siedziby Polskiej Giełdy Pracy kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych oraz ich pozytywna akceptacja przez Komisję Rekrutacyjną.

Więcej informacji i rekrutacja na stronie: www.gieldapracy24.pl.