Pracownia kompetencji menedżerskich

MastersCSB

 
Serdecznie zapraszam, przedstawicieli lubelskich mikroprzedsiębiorstw na szkolenie z zarządzania projektami, które poprowadzę, w ramach projektu „Pracownia kompetencji menedżerskich”, realizowanego przez firmę Masters Centrum Szkolenia Biznesu.

Celem szkolenia jest przedstawienie i wdrożenie dobrych praktyk z zakresu zarządzania projektami, wśród lubelskich mikroprzedsiębiorstw. Wzrost kompetencji pozwoli uczestnikom na bardziej efektywne zarządzanie zasobami, w celu osiągania założonych celów biznesowych, a w konsekwencji wzrost konkurencyjności firmy.

Program szkolenia:
1. Proces zarządzania projektami
2. Kontekst projektu
3. Odbiorca (klient) projektu
4. Planowanie i kontrola projektu
5. Personel projektu
6. Zarządzanie finansami projektu
7. Zasoby ludzkie i materiałowe
8. Ryzyko w realizacji projektu
9. Realizacja projektu
10. Zamknięcie projektu i jego ewaluacja

Więcej informacji o terminach szkleń poszczególnych grup i dokumenty zgłoszeniowe można odnaleźć na stronie organizatora – firmy Masters Centrum Szkolenia Biznesu.