Schedule Inspector – analiza harmonogramu projektu

Schedule Inspector

Schedule Inspector to ciekawy dodatek do MS Project, który pomaga automatycznie sprawdzić i poprawić typowe błędy w harmonogramie projektu, które są często pomijane podczas jego tworzenia.

Testy przeprowadzane w Schedule Inspector pozwalają na zidentyfikowanie problemów harmonogramowych w trzech głównych obszarach:
— Logika harmonogramu
— Oznaczanie postępu prac
— Wykonanie w relacji do planu bazowego

Przed wykonaniem analizy harmonogramu można wybrać testy, które zostaną przeprowadzone. Dodatkowo dla każdego testu można określić wartość progową, wykluczenia, oraz zakładany cel. Konfiguracja testów umożliwia wyłączenie z nich zadań nieujętych w planie bazowym, zadań zakończonych, kamieni milowych, zadań sumarycznych, zadań wspierających i zadań na poziomie taktycznym. Wyniki testu zostaną podświetlane różnymi kolorami, w zależności od jego spełnienia.

Do wyboru mamy 30 testów:

 • Obliczenie współczynnika zadań ukończonych
 • Identyfikacja zadań zbyt długich – o czasie trwania przekraczającym wartość progową
 • Obliczenie współczynnika długości ścieżki krytycznej
 • Sprawdzenie poprawności ścieżki krytycznej
 • Identyfikacja powielających się nazw zadań
 • Sprawdzenie odsetka powiązań typu zakończenie-rozpoczęcie
 • Sprawdzenie twardych ograniczeń
 • Identyfikacja zadań nieaktywnych
 • Identyfikacja zadań z nieprawidłową datą planowaną
 • Identyfikacja zadań z nieprawidłową datą rzeczywistą
 • Identyfikacja zadań ze zwłoką dłuższą niż wartość progowa
 • Identyfikacja zadań z wyprzedzeniem dłuższym niż wartość progowa
 • Identyfikacja zadań wspierających na ścieżce krytycznej
 • Sprawdzenie wzajemnych wykluczeń zadań wspierających, sumarycznych i kamieni milowych
 • Identyfikacja zadań zaplanowanych ręcznie
 • Identyfikacja kamieni milowych z przypisanymi zasobami
 • Identyfikacja zadań zrealizowanych z opóźnieniem w stosunku do planu bazowego powyżej wartości progowej
 • Identyfikacja zadań o liczbie poprzedników przekraczającej wartość progową
 • Identyfikacja zadań o liczbie następników przekraczającej wartość progową
 • Sprawdzenie współczynnika zadań z buforem mniejszym od zera
 • Identyfikacja zadań niezapisanych w planie bazowym
 • Identyfikacja zadań bez poprzedników
 • Identyfikacja zadań bez następników
 • Identyfikacja zadań bez przypisanych zasobów
 • Identyfikacja niesekwencyjnego oznaczenia postępu prac
 • Identyfikacja zadań na poziomie taktycznym w harmonogramie operacyjnym
 • Sprawdzenie współczynnika zadań z buforem przekraczającym wartość progową
 • Identyfikacja zadań sumarycznych zawierających powiązania
 • Identyfikacja zadań sumarycznych z przypisanymi zasobami
 • Identyfikacja zbędnych powiązań między zadaniami

Ze strony producenta www.barbecana.eu można pobrać bezpłatną 30-dniową wersję próbną. Dodatek działa poprawnie z MS Project 2007 i nowszymi.