Polish Project Excellence Award 2017

Polish Project Excellence Award 2017

Zachęcamy do zgłaszania projektów do konkursu Polish Project Excellence Award, organizowanego przez Stowarzyszenie IPMA Polska. Konkurs propaguje spektakularne osiągnięcia w praktyce zarządzania projektami poprzez nagradzanie doskonale zarządzanych projektów, niezależnie od ich metodyki, oraz docenienie prowadzących je zespołów.

Więcej informacji na stronach IPMA: Polish Project Excellence Award 2017.

XVII Konferencja IPMA Polska

XVII Konferencja IPMA Polska

Już po raz siedemnasty IPMA Polska umożliwia spotkanie w gronie pasjonatów zarządzania projektami. Spotykamy się, aby wymienić poglądy, doświadczenia i zainspirować innych. Tegoroczna konferencja odbędzie się 6-7 listopada w Kinotece, w Pałacu Kultury i Nauki, w samym centrum Warszawy.

Konferencja ma na celu umożliwić szerszej publiczności wysłuchanie przemówień wybitnych praktyków, którzy podzielą się swoim doświadczeniem z trudnych projektów i wskażą skuteczne sposoby ich realizacji. Do rozwoju i skutecznego prowadzenia projektów potrzebni są efektywni menedżerowie, którzy dzięki swoim kompetencjom są najlepszą szansą na osiągnięcie sukcesów. Te właśnie wybitne osobistości będziemy gościć podczas XVII Konferencji IPMA Polska.

Więcej informacji i rejestracja na stronie konferencja.ipma.pl.

Zarządzanie Projektami Biznesowymi

Szkolenie IPMA

Z początkiem lipca bieżącego roku ruszyła kolejna edycja, współfinansowanych ze środków UE, szkoleń z zarządzania projektami, przygotowujących do certyfikacji IPMA. Wspólnie z firmą FOCUS szkolenia mam przyjemność zaprosić do udziału w szkoleniach, które poprowadzę jako trener.

Celem projektu „Certyfikowany Menedżer II” jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą z województwa lubelskiego. Szkolenia obejmą swoim zakresem zarządzanie projektami według obowiązujących standardów International Project Management Association, co zostanie potwierdzone certyfikatami IPMA D.

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji, trwa 140 godzin i składa się z 10 modułów, obejmujących wszystkie obszary ICB – IPMA Competence Baseline v. 3.0, oraz najlepsze praktyki Project Management. Program szkolenia obejmuje zarówno wykłady, jak i warsztaty umożliwiające praktycznie poznanie poszczególnych etapów prac w cyklu życia projektu.

Uczestnictwo w szkoleniu, umożliwi zdobycie wiedzy oraz uznawanego na całym świecie certyfikatu. Wysokie międzynarodowe standardy systemu certyfikacji IPMA sprawiają, iż uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu przekłada się na skuteczność certyfikowanych Project Menedżerów oraz kandydatów na to stanowisko.

Certyfikacja Project Managera w systemie IPMA

Fundacja Fundusz Inicjatyw

Zapraszam do udziału w szkoleniu „Certyfikacja Project Managera w systemie IPMA” które poprowadzę w ramach projektu „Mikroprzedsiębiorstwo – makromożliwości” realizowanego przez Fundację „Fundusz Inicjatyw”.

Szkolenie odbędzie się w okresie 23.03 – 22.05 2013 w Lublinie. Obejmować będzie 90 godzin zajęć, odbywających się w systemie wieczorowym i weekendowym. Uczestnicy zostaną wyposażeni w komplet niezbędnych materiałów. Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikującego IPMA na wybranym przez siebie poziomie od D do A.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników MMŚP z terenu województwa lubelskiego z zakresu zarządzania projektami, wraz z możliwością formalnego potwierdzenia nabytych kompetencji, przez przystąpienie do egzaminu certyfikującego IPMA.

Szkolenia obejmą swoim zakresem zarządzanie projektami według obowiązujących standardów IPMA. Certyfikacja IPMA pozwoli na uzyskanie rozpoznawalnego w skali międzynarodowej certyfikatu potwierdzającego kompetencje w zarządzaniu projektami. Osoba, która uzyska certyfikat IPMA będzie potrafiła stosować wiedzę z dziedziny zarządzanie projektami o dowolnej złożoności. Certyfikacja umożliwia pracodawcy dobranie właściwego Project Managera do odpowiedniego projektu, w oparciu o mocne strony kandydata.

Szkolenie z zarządzania projektami z certyfikatem IPMA

Szkolenie IPMA

W grudniu rozpoczyna się ostatnia edycja szkoleń z zarządzania projektami, gdzie jestem jednym z trenerów. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu certyfikacyjnego IPMA poziomów D i C. Szkolenia rozpoczną 3 grupy – z zajęciami w weekendy lub w dni robocze.

Projekt „Certyfikowany menedżer” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Podziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju i kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Program szkolenia (110 h zajęć teoretyczno – warsztatowych, 30 h zajęć praktycznych z obsługi programów do zarządzania projektami):

  • Cele i sukces projektu,
  • Etapy i cykl życia projektów,
  • Planowanie czynności i strukturyzowanie,
  • Harmonogramowanie i techniki planowania sieciowego,
  • Zarządzanie zasobami, kosztami, aspektami finansowymi, ryzykiem, konfiguracją i zmianą, umową, dokumentacją oraz jakością,
  • Komunikacja i motywacja,
  • Techniki kreatywne i metody rozwiązywania problemów,
  • Konflikt w projekcie,
  • Zastosowanie MS Project w zarządzaniu,
  • Obsługa programów do zarządzania projektami (MS Project).

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić komplet dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie www.ipma.lublin.pl w zakładce rekrutacja. Dokumenty można również uzupełnić w biurze projektu.
Zapraszam serdecznie!