Konferencja Generation of Active Leaders

Generation of Active Leaders

W dniach 7 – 9 grudnia 2012 roku w Lublinie odbędzie się, organizowana przez Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu UMCS, trzecia edycja konferencji Generation of Active Leaders, w której będę miał przyjemność uczestniczyć w roli trenera.

Konferencja GOAL adresowana jest do studentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce, a w szczególności do studentów kierunków ekonomicznych i psychologicznych ze wszystkich uczelni w kraju, którzy interesują się zarządzaniem i marketingiem oraz chcieliby poszerzyć swoja wiedzę w tej dziedzinie.

W ramach konferencji chcemy zaprezentować trzy ścieżki rozwoju: HR-owca, Managera oraz Marketingowca. Na każdą ze ścieżek składają się warsztaty w obrębie danej tematyki, które trwają równolegle przez 3 dni. Student wybiera jedną ścieżkę, która daje mu możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy z tego zakresu, który go najbardziej interesuje.

W piątek 7 grudnia, w ramach ścieżki managerskiej, poprowadzę szkolenie z zarządzania projektami, gdzie przedstawię grę symulacyjną „MAGMA”.

Szkolenie oparte na grze decyzyjnej „MAGMA” bazuje na doświadczeniach uzyskanych w trakcie prowadzenia programów szkoleniowych dla klientów. Symulacje rzeczywistych problemów, zachęcające uczestników do pełnego zaangażowania, zdecydowanie podnoszą efekty szkolenia. Uczestniczy podzieleni na 3-4 osobowe zespoły, staną przed zadaniem zaplanowania oraz realizacji projektu biznesowego. W trakcie wdrażania planu w życie napotkają trudności, z jakimi zazwyczaj stykają się kierownicy projektów w swojej pracy. Współpracując ze sobą i jednocześnie konkurując z innymi zespołami będą musieli podjąć kluczowe decyzje, negocjować zmieniające się warunki ze sponsorem, wypracować styl pracy swojego zespołu.

Szkolenie z zarządzania projektami z certyfikatem IPMA

Szkolenie IPMA

W grudniu rozpoczyna się ostatnia edycja szkoleń z zarządzania projektami, gdzie jestem jednym z trenerów. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu certyfikacyjnego IPMA poziomów D i C. Szkolenia rozpoczną 3 grupy – z zajęciami w weekendy lub w dni robocze.

Projekt „Certyfikowany menedżer” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Podziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju i kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Program szkolenia (110 h zajęć teoretyczno – warsztatowych, 30 h zajęć praktycznych z obsługi programów do zarządzania projektami):

  • Cele i sukces projektu,
  • Etapy i cykl życia projektów,
  • Planowanie czynności i strukturyzowanie,
  • Harmonogramowanie i techniki planowania sieciowego,
  • Zarządzanie zasobami, kosztami, aspektami finansowymi, ryzykiem, konfiguracją i zmianą, umową, dokumentacją oraz jakością,
  • Komunikacja i motywacja,
  • Techniki kreatywne i metody rozwiązywania problemów,
  • Konflikt w projekcie,
  • Zastosowanie MS Project w zarządzaniu,
  • Obsługa programów do zarządzania projektami (MS Project).

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić komplet dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie www.ipma.lublin.pl w zakładce rekrutacja. Dokumenty można również uzupełnić w biurze projektu.
Zapraszam serdecznie!