Szkolenie z zarządzania projektami z certyfikatem IPMA

Szkolenie IPMA

W grudniu rozpoczyna się ostatnia edycja szkoleń z zarządzania projektami, gdzie jestem jednym z trenerów. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu certyfikacyjnego IPMA poziomów D i C. Szkolenia rozpoczną 3 grupy – z zajęciami w weekendy lub w dni robocze.

Projekt „Certyfikowany menedżer” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Podziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju i kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Program szkolenia (110 h zajęć teoretyczno – warsztatowych, 30 h zajęć praktycznych z obsługi programów do zarządzania projektami):

  • Cele i sukces projektu,
  • Etapy i cykl życia projektów,
  • Planowanie czynności i strukturyzowanie,
  • Harmonogramowanie i techniki planowania sieciowego,
  • Zarządzanie zasobami, kosztami, aspektami finansowymi, ryzykiem, konfiguracją i zmianą, umową, dokumentacją oraz jakością,
  • Komunikacja i motywacja,
  • Techniki kreatywne i metody rozwiązywania problemów,
  • Konflikt w projekcie,
  • Zastosowanie MS Project w zarządzaniu,
  • Obsługa programów do zarządzania projektami (MS Project).

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić komplet dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie www.ipma.lublin.pl w zakładce rekrutacja. Dokumenty można również uzupełnić w biurze projektu.
Zapraszam serdecznie!