Certyfikat ECDL Zarządzanie Projektami

Test ECDL Zarządzanie Projektami

ECDL Zarządzanie Projektami jest certyfikatem potwierdzającym podstawową wiedzę teoretyczną, oraz praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania projektami.

Do otrzymania certyfikatu niezbędne jest pozytywne zdanie testu. Test zawiera 32 zadania (6 teoretycznych i 26 praktycznych) za które można uzyskać maksymalnie 36 punktów. Aby zaliczyć test należy uzyskać minimum 27 punktów (poziom zdania testu wynosi 75%).

Osoba przystępująca do egzaminu powinna:

  • rozumieć kluczowe terminy i koncepcje zarządzania projektami,
  • umieć używać aplikacje wspierające zarządzanie projektami,
  • tworzyć harmonogramy projektu – strukturę podziału pracy, diagramy sieciowe, wprowadzać ograniczenia, punkty kontrolne oraz terminy ostateczne dla zadań w harmonogramie,
  • wprowadzać koszty, definiować i przydzielać zasoby do zadań,
  • analizować ścieżki krytyczne, monitorować postęp, zmieniać harmonogram, aktualizować plan,
  • przygotowywać i drukować różnego typu raporty i wykresy.

W dalszej części przedstawiam przykładowe pytania z części teoretycznej egzaminu ECDL Zarządzanie Projektami, wraz z odpowiedziami.

1. Co można zaliczyć do korzyści ze stosowania aplikacji do zarządzania projektami?
a. Efektywne odwzorowanie zadań w projekcie.
b. Rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich w zespole.
c. Efektywne zarządzanie jakością produktów projektu.
d. Efektywne zarządzanie stroną internetową projektu.

2. Co da się optymalizować używając aplikacji do zarządzania projektami?
a. Ilość zgłaszanych zmian.
b. Wykorzystanie powierzchni biurowej.
c. Wykorzystanie zasobów.
d. Motywację.

3. Co to jest wykres Gantta?
a. Kolumnowy wykres pokazujący obciążenie zasobów.
b. Wykres liniowy pokazujący koszty w czasie projektu.
c. Belkowy wykres stosowany do pokazania kolejności oraz czasów trwania zadań w projekcie.
d. Spiralny wykres pokazujący kolejne prototypy produktów.

4. Które z poniższych zdań jest prawdziwe w odniesieniu do punktów kontrolnych?
a. Kamienie milowe muszą mieć czas trwania większy niż 1 dzień.
b. Punkt kontrolny to punkt odniesienia stosowany dla zaznaczenia kluczowych zdarzeń w projekcie.
c. Punkt kontrolny jest końcowym zadaniem sumarycznym.
d. Punkt kontrolny składa się z pewnej liczby podzadań.

5. Które zdanie z poniższych najlepiej definiuje termin ”ścieżka krytyczna”?
a. Seria zadań, które mają zapasy czasu.
b. Seria zadań posortowanych według ważności.
c. Ciąg powiązanych zadań, które wszystkie muszą być zakończone w terminie, by projekt zakończył się zgodnie z harmonogramem.
d. Najkrótszy czasowo ciąg powiązanych zadań projektu.

6. Co nazywamy ”równaniem pracy”?
a. (Czas trwania zadania) pomnożony przez (przydzielone do zadania jednostki pracy zasobów) = Praca.
b. (Czas trwania zadania) pomnożony przez (praca) = jednostki pracy zasobów.
c. Stwierdzenie, że praca związana z każdym zadaniem projektu powinna być jednakowa.
d. (Czas trwania zadania) podzielony przez (przydzielone do zadania jednostki pracy zasobów) = Praca.