Certyfikaty dla ochrony środowiska

Test ECDL Zarządzanie Projektami

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie „Certyfikaty dla ochrony środowiska”, skierowanym do mikroprzedsiębiorstw i ich pracowników, oraz kadry zarządzającej z branży ochrona środowiska, gdzie poprowadzą szkolenie na temat systemów prezentacji informacji w biznesie.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia:

 1. Szkolenie z NEGOCJACJI Z ELEMENTAMI NLP
 2. Szkolenie zawodowe:
  • KOMPUTER I INTERNET W ZAWODACH TECHNICZNYCH
   (m.in. katalogi i pliki, interfejs systemu, narzędzia diagnostyczne, panel sterowania, przeglądanie stron internetowych, wyszukiwanie informacji, poczta elektroniczna)
  • SYSTEMY PREZENTACJI INFORMACJI W BIZNESIE
   (m.in. prezentowanie informacji w biznesie, zasady tworzenia prezentacji multimedialnych, oprogramowanie do prezentacji, tworzenie i formatowanie slajdów, zaawansowana animacja)

Więcej informacji można uzyskać pod numerem (0-81) 728-188-708, lub mailem biuro@work-plus.pl.